"המפגשים לימדו אותי איך לעזור לילד כלשהו בכיתה למצוא את נקודות החוזק הפנימיות שלו וכיצד ניתן להרחיב את השימוש בנקודות אלה. עבודה זו ממלאת את הילדים ואותי באופטימיות ותקווה".

"מרכיב חשוב בהחלטה שלי להשתתף בתכנית זו היה הצורך שלי, ברמה אישית, לעשות שינוי. תכנית זו לימדה אותי להביט על החיים שלי בדרך חיובית יותר. לדוגמה, הייתי מסוגלת להביא את בתי בת ה-15 להאמין בנקודות החוזק שלה, להשתמש בהן ולהבין שמותר גם לחוות רגשות רעים משום שהם מהווים חלק מההוויה האנושית".

"השיעורים של התכנית יצרו קירבה יוצאת דופן בין התלמידים בכיתה. האווירה בכיתה הפכה להיות חיובית יותר והילדים באמת מצפים לפגישות הללו. תודה לך!"

"אחד מ