מחקרים יישומיים בזירה הארגונית מוכיחים פעם אחר פעם כי רוב השינויים במרבית הארגונים אינם קורמים עור וגידים כלל. תובנה זו היא מפכחת במיוחד ומ