השירותים המקצועיים שלנו

מרכז מיטיב לחקר וליישום הפסיכולוגיה החיובית פועל על מנת לקדם רווחה נפשית ותפקוד מיטבי של אנשים ברחבי העולם, באמצעות התערבויות מבוססות ידע אקדמי וכלים יישומיים.