מהלך השקפה למורים מובילים

מהלך "מורים מובילים מחוללי שינוי" הוא מהלך ארצי של משרד החינוך, שמטרתו לאתר ולהכשיר מורים, אשר ישמשו מובילי קהילות לומדות בבתי הספר שלהם. למעשה, מהלך זה נועד להצמיח שכבה של מורים מומחים בתחומם, שישמשו מקור העשרה "מחובר לשטח" בתוך בתי הספר ויובילו תרבות של פיתוח מקצועי מתמשך באמצעות למידת עמיתים.

מרכז מיטיב, בשיתוף עם מכללת לוינסקי לחינוך, נבחרו להוביל את המהלך במחוז ירושלים ובמינהל ההתיישבותי של משרד החינוך. יחד, יצרנו תכנית ברוח הפסיכולוגיה החיובית, שמטרתה לחקור, לזהות ולעודד פדגוגיה מיטבית, כמו גם לחזק תודעת זהות חיובית בקרב המורים המובילים וקהילות הלמידה שלהם. 

התכנית יוצאת מנקודת הנחה כי למורים עצמם כוחות רבים, הכוללים עושר מקצועי, ניסיון וערכים. הידע והניסיון הקיימים בשטח בקרב המורים עצמם, מהווים קרקע להכשרה ולהתמקצעות של מורים נוספים. מטרת התכנית היא לסייע למורים תחילה לאתר, לזהות ולהמשיג כוחות אלו. לאחר מכן, ללמוד ולפתח את מקצועיותם אף יותר, לאפשר השפעה על קהילות מורים ולהעמיק את המשמעות מתוכם.

לפרטים נוספים כתבו לנו