פסיכולוגיה חיובית בבתי ספר יסודיים

על התכנית: תכנית ההתערבות הייעודית לבתי הספר היסודיים מתמקדת ברווחה הנפשית הן של הצוותים החינוכיים והן של התלמידים. אנו רואים במורות ומורים סוכני שינוי משמעותיים ודמויות מרכזיות בהשפעתן על ילדים ומתבגרים הנמצאים בתהליך מתמיד של התפתחות אישית, לימודית, חברתית ורגשית. במהלך התכנית, המשתתפים עוברים מסע אישי ומקצועי שמתחיל בפינוי מרחב לשיח פדגוגי ואישי משמעותי בתוך שגרת היומיום העמוסה. במרחב זה, מתאפשרת התבוננות רפלקטיבית בעבודת החינוך וההוראה, בזהותו המקצועית של המורה וברווחתם הנפשית של הצוות והתלמידים. כמו כן, המשתתפים נחשפים לפרקטיקות ועקרונות המקדמים תהליכי הוראה ולמידה מיטביים מתוך שדה המחקר והיישום של הפסיכולוגיה החיובית בחינוך.

למי מיועדת? לכלל הצוות החינוכי בבית הספר. התכנית בפסיכולוגיה חיובית מופעלת כהשתלמות בית-ספרית.

כמות המשתתפים: עד 20 משתתפים בקבוצה.

משך והיקף התכנית: הכשרה דו-שנתית בהיקף של 60 שעות אקדמיות, 30 שעות בכל שנת לימוד.  

גמול השתלמות: הצוות המשתתף בהשתלמות ועומד בדרישותיה זכאי לגמול השתלמות בן 60 שעות אקדמיות. הזכאות ניתנת בתום כל שנת לימוד עבור 30 השעות האקדמיות של אותה שנה.

לצפייה בסילבוס >>

דוח מחקרי >>

ליווי מחקרי: תכניות ההתערבות של מרכז מיטיב מלוות במחקר הבוחן את השפעות התכנית על מורים ותלמידים. המחקר מועבר למשתתפי התכנית בתחילת התהליך ובסיומו, ונערך באישור המדען הראשי של משרד החינוך. שני מחקרי הערכה רחבי היקף שליוו את יישום התכנית בשנים האחרונות, התפרסמו בכתבי עת מחקריים בינלאומיים. תוצאות המחקרים העידו על קשר מובהק בין ההשתתפות בתכנית לירידה בסימפטומים נפשיים כגון חרדה ודיכאון, עלייה ברגשות חיוביים ואופטימיות, שיפור בדימוי העצמי, שיפור בתחושת המסוגלות העצמית, ירידה ברמת האלימות בבית הספר ושיפור בהישגים הלימודיים המתבטא בעלייה מובהקת בממוצע הציונים.

לפרטים נוספים כתבו לנו