חיפוש
Close this search box.
חיפוש
Close this search box.

תכניות ההתערבות שלנו בבתי הספר מתמקדת ברווחה הנפשית של הצוותים החינוכיים ושל התלמידים. אנו רואים במורות ומורים סוכני שינוי משמעותיים ודמויות מרכזיות בהשפעתן על ילדים ומתבגרים הנמצאים בתהליך מתמיד של התפתחות אישית לימודית, חברתית ורגשית. תכנית ההתערבות שלנו בפסיכולוגיה חיובית מופעלת בבתי הספר כהשתלמות בית-ספרית בקבוצה של עד 20 משתתפים, ופרוסה על פני שנתיים אקדמיות.

על ההשתתפות בתכנית זכאים המורים לגמול השתלמות בן 60 שעות אקדמיות (30 שעות בכל שנה). התכנית מעבירה את המורה מסע אישי ומקצועי שמתחיל בפינוי מרחב לשיח פדגוגי ואישי ומשמעותי בתוך שגרת היומיום העמוסה. מרחב המאפשר התבוננות רפלקטיבית בעבודת החינוך וההוראה, בזהותו המקצועית של המורה, ברווחתם הנפשית של צוותי החינוך התלמידים ובפרקטיקות המקדמות תהליכי הוראה ולמידה מיטביים מתוך שדה המחקר והיישום של הפסיכולוגיה החיובית בחינוך. 

תכניות ההתערבות של מרכז מיטיב מלוות במחקר, הבוחן את השפעות התכניות על מורים ותלמידים. המחקר מועבר למשתתפי התכנית בתחילת התהליך ובסיומו, ונערך באישור המדען הראשי של משרד החינוך. שני מחקרי הערכה רחבי היקף שליוו את יישום התכנית בשנים האחרונות, והתפרסמו בכתבי עת מחקריים בינלאומיים, העידו על קשר מובהק בין ההשתתפות בתכנית  לירידה בסימפטומים נפשיים כגון חרדה ודיכאון, עלייה ברגשות חיוביים, אופטימיות, שיפור בדימוי העצמי, שיפור בתחושת המסוגלות העצמית, ירידה ברמת האלימות בבית הספר ושיפור בהישגים הלימודיים המתבטא בעלייה מובהקת בממוצע הציונים.

למי מיועדת התוכנית? לכל הצוות החינוכי בבית הספר, התוכנית בפסיכולוגיה חיובית מופעלת כהשתלמות בית ספרית. התוכנית מופיעה במערכת "גפן" בתוך סל המענים הריגשיים ומשפרה 680

כמות המשתתפים: עד 20 משתתפים בקבוצה

משך והיקף התוכנית: הכשרה דו-שנתית בהיקף של 60 שעות אקדמיות, 30 שעות בכל שנת לימוד

גמול השתלמות: הצוות המשתתף בהשתלמות ועומד בדרישותיה זכאי לגמול השתלמות בן 60 שעות אקדמיות, הזכאות ניתנת בתום כל שנת לימוד עבור 30 השעות האקדמיות של אותה שנה.

לצפייה בסילבוס >>

דוח מחקרי >>