פסיכולוגיה חיובית בגני ילדים

על התכנית: תכנית מיטיב לגני הילדים רואה בהעצמת דימויו העצמי של הילד ובקידום מערכות היחסים החיוביות שלו עם הזולת, ערוצים מרכזיים לקידום רווחתו הנפשית בגיל הרך. בהתאם לכך, התכנית מתמקדת בארבעה מרחבים משמעותיים להתפתחותו החיובית של הילד: המרחב האישי, המרחב הבינאישי, המרחב החינוכי והמרחב המשפחתי. במרחב האישי, מעודדת התכנית הבעה רגשית, טיפוח מיומנויות ניהול וויסות רגשות, חיזוק חשיבה חיובית והגברת תחושת ערך עצמי ומסוגלות. במרחב הבינאישי, מעודדת התכנית מיומנויות חברתיות כגון: תקשורת חיובית, יצירת שיח בינאישי רגשי, הכרת תודה ומיקוד בחוזקותיו של הילד ושל האחר. במרחב החינוכי, פועלת התכנית לקידום אקלים חיובי בגני הילדים ולחיזוק הקשרים הנרקמים בין ילדי הגן לחבריהם ובין הילדים לצוות החינוכי. לבסוף, במרחב המשפחתי, במטרה להעצים ולחזק את ערוץ התקשורת החיובי של הילד עם בני משפחתו, נחשפים בני המשפחה באופן שוטף לתכני הפסיכולוגיה החיובית אותם חווה הילד.
תכנית ההתערבות העשירה פותחה על ידי פסיכולוגים קליניים והתפתחותיים ממרכז מיטיב וכוללת הכשרה מקיפה במהלכה נחשפים המשתתפים לעקרונות הפסיכולוגיה החיובית וחווים אותם דרך התנסויות אישיות. בנוסף, הצוות מקבל ערכה ייחודית להטמעת תכני הפסיכולוגיה החיובית במרחב הגן. 

למי מיועדת? צוותי החינוך של הגנים – גננות/ים וסייעות/ים. 

כמות המשתתפים: עד 20 משתתפים בקבוצה.  

משך והיקף התכנית: הכשרה דו-שנתית בהיקף של 60 שעות אקדמיות. כוללת 10 מפגשים בני 3 שעות בכל שנת לימוד – 30 שעות אקדמיות בשנה.

גמול השתלמות: הצוות המשתתף בהשתלמות ועומד בדרישותיה זכאי לגמול השתלמות בן 60 שעות אקדמיות. הזכאות ניתנת בתום כל שנת לימוד עבור 30 השעות האקדמיות של אותה שנה. 

מיטיב גני ילדים

סילבוס שנה א' 

סילבוס שנה ב'

ליווי מחקרי: תכניות ההתערבות של מרכז מיטיב מלוות במחקר הבוחן את השפעות התכנית על צוותי החינוך והילדים. המחקר מועבר למשתתפי התכנית בתחילת התהליך ובסיומו, ונערך באישור המדען הראשי של משרד החינוך. שני מחקרי הערכה רחבי היקף שליוו את יישום התכנית במערכת החינוך בשנים האחרונות, התפרסמו בכתבי עת מחקריים בינלאומיים. תוצאות המחקרים העידו על קשר מובהק בין ההשתתפות בתכנית לירידה בסימפטומים נפשיים כגון חרדה ודיכאון, עלייה ברגשות חיוביים ואופטימיות, שיפור בדימוי העצמי ושיפור בתחושת המסוגלות העצמית.

לפרטים נוספים כתבו לנו