תכנית חשיבה מתפתחת – למורים למתמטיקה ומדעים

על התכנית: תכנית מיטיב למורי מתמטיקה ופיזיקה, אשר פותחה בתמיכתה של קרן טראמפ, הינה תכנית ייחודית העוסקת בהיבטים פסיכולוגיים יישומיים בתהליכי ההוראה והלמידה של מקצועות אלה. יותר מכל תחום דעת אחר הנלמד בבית הספר, מקצועות המדעים המדויקים שופעים במיתוסים וסטריאוטיפים, חוויות של פחד, הימנעות, תחושת אי מסוגלות ולעיתים אף חרדה. תחושות ותפיסות אלו הינן בעלות השפעה ניכרת על ביצועיהם והישגיהם של תלמידים רבים, על מיצוי הפוטנציאל האישי שלהם, על התפתחות מסלולי הלמידה ועל הבחירות המקצועיות בהמשך דרכם.

תכנית מיטיב בנושא 'חשיבה מתפתחת' (Growth Mindset) פותחה במטרה לתת מענה למורים מתחום המדעים המדויקים בהתמודדותם עם חסמים פסיכולוגיים ובניהול היבטים פסיכולוגיים-רגשיים הכרוכים בלמידת והוראת מתמטיקה ופיזיקה. במהלך התכנית, המורים ייחשפו לגישות ופרקטיקות המקדמות תבנית חשיבה מתפתחת לצורך ליווי ותמיכה מיטבית בתלמידים. כמו כן, יינתן דגש על הבנת הגורמים הפסיכולוגיים בתהליך הלמידה ויצירת תנאים רגשיים המאפשרים מיצוי מיטבי של פוטנציאל התלמידים, הגעה להישגים גבוהים והצלחה במקצועות אלה.
התוכנית פותחה על ידי צוות המורכב מפסיכולוגים ומומחים בתחום הוראת המתמטיקה והפיזיקה ונשענת על מחקרים עדכניים משדה המחקר היישומי של הפסיכולוגיה החיובית בחינוך (Positive education) כמו גם על עקרונות פיתוח תבנית החשיבה המתפתחת.

למי מיועדת? מורי מתמטיקה ופיזיקה מבתי ספר על יסודיים.

כמות המשתתפים: עד 20 משתתפים בקבוצה אזורית.  

משך והיקף התכנית: הכשרה שנתית בהיקף של 30 שעות אקדמיות, כוללת 10 מפגשים בני 3 שעות אקדמיות.

גמול השתלמות: מורים המשתתפים בהשתלמות ועומדים בדרישותיה זכאים לגמול השתלמות בן 30 שעות אקדמיות.

לתיאור התוכנית

לסילבוס התוכנית

ליווי מחקרי: תכניות ההתערבות של מרכז מיטיב מלוות במחקר הבוחן את השפעות התכנית על מורים ותלמידים. המחקר מועבר למשתתפי התכנית בתחילת התהליך ובסיומו, ונערך באישור המדען הראשי של משרד החינוך. מחקר הערכה אשר ליווה את התכנית שהופעלה בקרב קהילות מורים עירוניות וקבוצות מורים למתמטיקה ברמת 4 ו-5 יחידות לימוד, פורסם ביוני 2020. ממצאי המחקר העידו על עלייה מובהקת במידת החשיבה המתפתחת, שיפור בשביעות הרצון המקצועית, עלייה ברגשות החיוביים ושיפור בתחושת המסוגלות הרגשית בהוראה בקרב משתתפי התכנית לעומת קבוצת הביקורת. זאת ועוד, ניכרה הפחתה בנשירה ועלייה מובהקת במספר המצטרפים להקבצות הלימוד של המורים שהשתתפו בתכנית.  

לפרטים נוספים כתבו לנו