חיפוש
Close this search box.
חיפוש
Close this search box.

תוכנית מיטיב למורי מתמטיקה ופיזיקה פותחה בתמיכתה של קרן טראמפ, במטרה לתת מענה למורים בהתמודדותם עם חסמים פסיכולוגיים הכרוכים בלמידת והוראת מקצועות אלו.
יותר מכל תחום דעת אחר הנלמד בבית הספר, משופעים מקצועות המדעים המדויקים במיתוסים וסטריאוטיפים, חוויות של פחד, הימנעות, אי מסוגלות ולעיתים אף תחושות של חרדה. תחושות אלו הינן בעלות השפעה ניכרת על ביצועיהם והישגיהם של תלמידים רבים בבית הספר, על מיצוי הפוטנציאל האישי שלהם, ומתוך כך, על התפתחות מסלולי הלמידה והבחירות המקצועיות בהמשך דרכם.
התוכנית פותחה על ידי צוות של פסיכולוגים ומומחי מתמטיקה ופיזיקה ונשענת על שדה המחקר היישומי של הפסיכולוגיה החיובית בחינוך (Positive education) ועל עקרונות פיתוח תבנית חשיבה מתפתחת (Growth mindset).

לתיאור התוכנית

לסילבוס התוכנית