חיפוש
Close this search box.
חיפוש
Close this search box.

מהלך השקפה למורים מובילים הינו מהלך נרחב של משרד החינוך לגיבוש קהילת "מורים מובילים" והַנְכחה של קהילה זו במערכת החינוך, באמצעות הובלה והטמעה של שְגָרות קהילות מורים העוסקות בניתוח פרקטיקות ההוראה והלמידה שלהם ובפיתוחן. המהלך נועד ליצור שדרת מנהיגות של מורים מובילים הפועלת במודל רשתי ובמספר רב של מסגרות חינוכיות במתכונת של קהילות למידה ומעשה (Communities of learning and practice). המהלך מבוסס על ההנחה כי  צוותי החינוך בבתי הספר הם בעלי הידע והניסיון להובלת תהליכי פיתוח מקצועי מיטביים בבתי הספר, שכן הם מכירים היטב את צרכי בית הספר ואת מאפייניו הייחודיים, וכן את מאפייני המארג האנושי הפועל בו . התכנית שמה דגש על זיהוי והכשרה של מורים מובילים אשר מובילים קהילות בית ספריות של פיתוח מקצועי תוך בית ספרי ,  בדגש על העצמת פרקטיקות ההוראה של המורים. המהלך מתמקד בכינונן ושימורן של שגרות קהילות למידת עמיתים בהובלת מורים מובילים, לצד חילוץ, פיתוח ושימור של ידע פדגוגי-הזיכרון הארגוני ביחס להוראה וללמידה איכותית. מחוז ירושלים והמינהל ההתיישבותי של משרד החינוך בחרו במכללת לוינסקי לחינוך ובמרכז מיטיב מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה להוביל במשותף את מהלך מורים מובילים במחוזותיהם.