מהלך "מורים מובילים מחוללי שינוי" הוא מהלך ארצי של משרד החינוך, שמטרתו לאתר ולהכשיר מורים שישמשו מובילי קהילות לומדות בבתי הספר שלהם. המטרה היא להצמיח שכבה של מורים מומחים בתחומם, אשר ישמשו מקור העשרה "מחובר לשטח" בתוך בתי הספר, ויובילו תרבות של פיתוח מקצועי מתמשך באמצעות למידת עמיתים. 

מרכז