מהלך "מורים מובילים מחוללי שינוי" הוא מהלך ארצי של משרד החינוך, שמטרתו לאתר ולהכשיר מורים שישמשו מובילי קהילות לומדות בבתי הספר שלהם. המטרה היא להצמיח שכבה של מורים מומחים בתחומם, אשר ישמשו מקור העשרה "מחובר לשטח" בתוך בתי הספר, ויובילו תרבות של פיתוח מקצועי מתמשך באמצעות למידת עמיתים. 

מרכז מיטיב, בשיתוף עם מכללת לוינסקי לחינוך, נבחרו להוביל את המהלך במחוז ירושלים ובמינהל ההתיישבותי של משרד החינוך. יחד, יצרנו תכנית ברוח הפסיכולוגיה החיובית, שמטרתה לחקור, לזהות ולעודד פדגוגיה מיטבית, ולחזק תודעת זהות חיובית בקרב המורים המובילים וקהילות הלמידה שלהם. התכנית יוצאת מנקודת הנחה כי למורים עצמם כוחות רבים, הכוללים עושר מקצועי, ניסיון וערכים. הידע והניסיון הקיימים בשטח, בקרב המורים עצמם, מהווים קרקע להכשרה ולהתמקצעות של מורים נוספים. מטרת התכנית היא לסייע למורים לאתר, לזהות ולהמשיג כוחות אלו, ללמוד ולפתח עוד את המקצועיות הקיימת בהם, ולאפשר השפעה על קהילות מורים והעמקת המשמעות מתוכם.

סרטון

טוען...