התפיסה העומדת בבסיס התכנית היא כי "למידת הטוב ביותר" מאפשרת אימוץ פרקטיקות להנעת האנשים סביבנו וליצירת מנהיגות מיטבית, המממשת את הפוטנציאל הניהול