מה עוד לא נאמר על חיוניותה ונחיצותה של עבודת צוות אפקטיבית ומיטיבה? דומה שבמאה ה-21 צוותי עבודה אורגניים מהווים את הלב הפועם של הארגון ומזמנים לפתחנו פרדוקס מרתק. אמנם הצוותים