תכנית מיטיב לילדי הגן, רואה בהעצמת דימויו העצמי של הילד ומערכות היחסים החיוביות שלו עם הזולת ערוצים מרכזיים לקידום רווחתו הנפשית בגיל הרך. על כן, מתמקדת התכנית במספר מרחבים משמעותיים להתפתחותו החיובית של הילד: המרחב האישי, המרחב הבינאישי, המרחב החינוכי והמרחב המשפחתי. במרחב האישי מעודדת התכנית הבעה רגשית, טיפוח מיומנויות ניהול וויסות רגשות, חיזוק חשיבה חיובית והגברת תחושת ערך עצמי ומסוגלות. במרחב הבינאישי, מעודדת התכנית מיומנויות חברתיות כגון: תקשורת חיובית, יצירת שיח בינאישי רגשי, הכרת תודה ומיקוד בחוזקותיו של הילד ושל האחר. במרחב החינוכי, פועלת התכנית לקידום אקלים חיובי בגני הילדים ולחיזוק הקשרים הנרקמים בין ילדי  הגן אל מול חבריהם ואל מול הצוות החינוכי. לבסוף, במרחב המשפחתי, במטרה להעצים ולחזק את ערוץ התקשורת החיובי של הילד אל מול בני משפחתו, נחשפים בני המשפחה באופן שוטף לתכני הפסיכולוגיה החיובית אותם חווה הילד. תכנית התערבות העשירה כוללת הכשרה לצוותי הגנים וערכה ייחודית להטמעת תכני הפסיכולוגיה החיובית במרחב הגן. התכנית פותחה על ידי פסיכולוגים קליניים והתפתחותיים ממרכז מיטיב.  התכנית מיועדת לצוותי החינוך של הגנים (גננות/ים וסייעות/ים) וכוללת הכשרה של 60 שעות אקדמיות הפרוסות לאורך שנתיים – 10 מפגשים בני שלוש שעות אקדמיות בכל שנה. בתהליך ההכשרה, נחשף הצוות החינוכי לעקרונות הפסיכולוגיה החיובית וחווה אותם דרך התנסויות אישיות. מספר המשתתפים בקבוצה מוגבל ל – 20 משתתפים.

 

עוד על התכנית >>

 

 

טוען...