תכנית מיטיב לילדי הגן, רואה בהעצמת דימויו העצמי של הילד ומערכות היחסים החיוביות שלו עם הזולת ערוצים מרכזיים לקידום רווחתו הנפשית בגיל הרך. על כן, מתמקדת התכנית במספר מרחבים משמעותיים להתפתחותו החיובית של הילד: המרחב האישי, המרחב ה