השירותים המקצועים שלנו

מרכז מיטיב לחקר וליישום הפסיכולוגיה החיובית פועל על מנת לקדם רווחה נפשית ותפקוד מיטבי של אנשים ברחבי העולם, באמצעות התערבויות מבוססות ידע אקדמי וכלים יישומיים.

תכנית חשיבה מתפתחת – למורים למדעים

תוכנית מיטיב למורי מתמטיקה ופיזיקה פותחה בתמיכתה של קרן טראמפ, במטרה לתת מענה למורים בהתמודדותם עם חסמים פסיכולוגיים הכרוכים בלמידת והוראת מקצועות אלו.
יותר מכל תחום דעת אחר הנלמד בבית הספר, משופעים מקצועות המדעים המדויקים במיתוסים וסטריאוטיפים, חוויות של פחד, הימנעות, אי מסוגלות ולעיתים אף תחושות של חרדה. תחושות אלו
הינן בעלות השפעה ניכרת על ביצועיהם והישגיהם של תלמידים רבים בבית הספר, על מיצוי הפוטנציאל האישי שלהם, ומתוך כך, על התפתחות מסלולי הלמידה והבחירות המקצועיות בהמשך דרכם.
התוכנית פותחה על ידי צוות של פסיכולוגים ומומחי מתמטיקה ופיזיקה ונשענת על שדה המחקר היישומי של הפסיכולוגיה החיובית בחינוך (Positive education) ועל עקרונות פיתוח תבנית חשיבה מתפתחת (Growth mindset).

לעלון התכנית – ברושור השתלמות מיטיב למורי מתמטיקה

לסילבוס – סילבוס השתלמות מיטיב למורי מתמטיקה

לתוכנית הלימוד – תוכנית חשיבה מתפתחת – מיטיב

לדו"ח המחקר- דו"ח מחקר – תוכנית חשיבה מתפתחת

במה אנחנו ייחודיים?

העצמת צוותי החינוך ברמה האישית והמקצועית
העצמת צוותי החינוך ברמה האישית והמקצועית
מאמנים את המאמנים צוותי חינוך לומדים ומלמדים פסיכולוגיה חיובית את תלמידיהם
מאמנים את המאמנים צוותי חינוך לומדים ומלמדים פסיכולוגיה חיובית את תלמידיהם
התמקדות מלאה באושר ורווחה נפשית
התמקדות מלאה באושר ורווחה נפשית
תוכנית מבוססת מחקר
תוכנית מבוססת מחקר
טוען...