שאלון הכרת תודה

 • יש בחיים שלי דברים רבים כל כך שעליהם חשוב לי להגיד תודה
  כלל לא‏
  במידה רבה‏
  1
  2
  3
  4
  5
 • אם היה עליי לערוך רשימה של כל הדברים שאני רוצה להודות עליהם, הרשימה הייתה ארוכה מאוד
  1
  2
  3
  4
  5
 • כאשר אני מביט בעולם, אני לא רואה סיבות רבות להודות עליהם
  1
  2
  3
  4
  5
 • אני מודה למגוון רחב של אנשים
  1
  2
  3
  4
  5
 • ככל שאני מתבגר, קל לי יותר להעריך את האנשים, האירועים והמצבים שהם חלק מההיסטוריה של חיי
  1
  2
  3
  4
  5
 • הרבה זמן יכול לעבור עד שאני מרגיש הכרת תודה למשהו או למישהו
  1
  2
  3
  4
  5
חשב תוצאה‏
טוען...