שאלון תקווה

 • אני יכול לחשוב על דרכים רבות לצאת מתסבוכת
  כלל לא‏
  במידה רבה‏
  1
  2
  3
  4
  5
 • אני חותר בנמרצות להגשמת מטרותי
  1
  2
  3
  4
  5
 • רוב הזמן אני חש עייף
  1
  2
  3
  4
  5
 • לכל בעייה קיימים פתרונות רבים
  1
  2
  3
  4
  5
 • אני מנוצח בקלות בעת ויכוח
  1
  2
  3
  4
  5
 • אני יכול לחשוב על דרכים רבות להשיג את הדברים החשובים בחיי
  1
  2
  3
  4
  5
 • אני מודאג בקשר לבריאותי
  1
  2
  3
  4
  5
 • גם כשאחרים מתייאשים, אני יודע שאני יכול למצוא דרך לפתור את הבעיה
  1
  2
  3
  4
  5
 • ניסיון העבר הכין אותי היטב לעתידי
  1
  2
  3
  4
  5
 • די הצלחתי בחיים
  1
  2
  3
  4
  5
 • בדרך כלל אני מודאג ממשהו
  1
  2
  3
  4
  5
 • אני משיג את המטרות שאני מציב לעצמי
  1
  2
  3
  4
  5
חשב תוצאה‏
טוען...