שאלון שביעות רצון מהעבודה

 • מהאפשרות להיות עסוק כל הזמן
  כלל לא‏
  במידה רבה‏
  1
  2
  3
  4
  5
 • מההזדמנות לעבוד לבד בעיסוק
  1
  2
  3
  4
  5
 • מההזדמנות לעשות דברים שונים מפעם לפעם
  1
  2
  3
  4
  5
 • מהצורה בה מטפל הממונה עלי בכפיפיו
  1
  2
  3
  4
  5
 • מההזדמנות להרגיש שאני "משהו" בארגון
  1
  2
  3
  4
  5
 • מיכולתו של הממונה עלי לקבל החלטות
  1
  2
  3
  4
  5
 • מהאפשרות לעשות דברים שאינם נוגדים את מצפוני
  1
  2
  3
  4
  5
 • מהצורה בה עיסוקי מספק תעסוקה יציבה
  1
  2
  3
  4
  5
 • מההזדמנות לעשות דברים למען אנשים אחרים
  1
  2
  3
  4
  5
 • מההזדמנות לומר לאנשים אחרים מה לעשות
  1
  2
  3
  4
  5
 • מההזדמנות לעשות משהו המאפשר שימוש ביכולותיי
  1
  2
  3
  4
  5
 • מהצורה בה מפעיל מקום העבודה את מדיניותו
  1
  2
  3
  4
  5
 • מהמשכורת שלי ביחס לעבודה שאני מבצע
  1
  2
  3
  4
  5
 • מסיכויי הקידום בעיסוק
  1
  2
  3
  4
  5
 • מהחופש להשתמש בשיפוט שלי
  1
  2
  3
  4
  5
 • מההזדמנות לנסות שיטות משלי בביצוע העיסוק
  1
  2
  3
  4
  5
 • מתנאי העבודה
  1
  2
  3
  4
  5
 • מהצורה בה חברי לעבודה מסתדרים זה עם זה
  1
  2
  3
  4
  5
 • מההכרה בה אני זוכה עבור ביצוע טוב
  1
  2
  3
  4
  5
 • מתחושת הישג שאני מקבל בעיסוק
  1
  2
  3
  4
  5
חשב תוצאה‏
טוען...