שאלון נחישות

 • רעיונות או פרויקטים חדשים לעיתים מסיחים את דעתי מדברים קודמים
  כלל לא‏
  במידה רבה‏
  1
  2
  3
  4
  5
 • מכשולים לא מרתיעים אותי. אני מצליח להתגבר על אכזבות מהר יותר ממרבית האנשים
  1
  2
  3
  4
  5
 • הייתי אובססיבי לגבי רעיון/פרויקט למשך זמן קצר ואז איבדתי עניין בו
  1
  2
  3
  4
  5
 • אני עובד קשה
  1
  2
  3
  4
  5
 • אני לעיתים קובע מטרה אבל אחר כך מחליט להתמקד במטרה אחרת
  1
  2
  3
  4
  5
 • יש לי קושי להתמיד בפרויקטים ארוכים שדורשים יותר ממספר חודשים להשלמתם
  1
  2
  3
  4
  5
 • אני מסיים כל דבר שאני מתחיל
  1
  2
  3
  4
  5
 • אני מתמיד בדברים שאני עושה (עובד קשה ומשקיע)
  1
  2
  3
  4
  5
חשב תוצאה‏

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו

טוען...